.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Pályázat - VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint az EVAT Zrt. közvetett irányítása alatt álló

VÁROSGONDOZÁS EGER Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak betöltésére pályázatot hirdet.


1. Társaság megnevezése: VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. (3300 Eger, Homok u. 26. , Cégjegyzékszám: 10-09-020372 , Adószám: 10630646-2-10 )

2. Betöltendő feladatkör: Ügyvezető. Az ügyvezetői tisztség a társaságnál főállású munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban tölthető be.

3. A társaság rövid ismertetése:
A társaság tagjai az EVAT Zrt. (közvetett irányítás) és a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. A társaság Eger és térsége területén végzi tevékenységét.

4. Az ügyvezető feladata:
• a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, válságkezelési, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
• társaság hatályos jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
• társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
• társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
• a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
• kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

A feladatok és hatáskörök konkrétan az ügyvezető munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében kerülnek meghatározásra.

5. Az ügyvezetői feladatkör időtartama:
Az ügyvezetői feladatkör 2023. február 01. napjától tölthető be, határozatlan időtartamú
munka, vagy megbízási szerződéssel.
Díjazás megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).
Az ügyvezető felett munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat, megbízási jogviszony esetén a megbízói jogkört a társaság taggyűlése, mint testület gyakorolja.

6. Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• minimum középfokú műszaki végzettség
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• minimum 5 éves gyakorlat városüzemeltetési és/vagy hulladékgazdálkodás területén.
• változás- és /vagy válságkezelési tapasztalat előnyt jelent

Elvárt kompetenciák:
• felelősségteljes, önálló munkavégzés,
• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
• megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• szakmai gyakorlat igazolása,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és az Art.-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 24. 14.00 óra

9. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot az EVAT Zrt. Igazgatósága részére az EVAT Zrt. Titkárságra kell benyújtani papír alapon, levélben, lezárt borítékban az alábbi címre megküldve: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. A borítékon kérjük feltüntetni: „Ügyvezetői pályázat”

10. Információ kérhető: Győri Gabriella, Tel.: 36/511-777

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 25.

12. A pályázat elbírálásának módja:
A benyújtott pályázati anyagok alapján.

Az EVAT Zrt. Igazgatósága fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


Eger, 2023. január 16.

EVAT Zrt. Igazgatósága

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás