.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Ingatlan hírek

Ingatlanok bérbeadása - 2022.11.09.

Ingatlanok bérbeadása

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az
EVAT Zrt. 2022. november 09.-én 1000 órakor  nyílt versenyeztetés útján bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.

(összegek Ft-ban értendők)

 Cím

Hrsz.

Funkció

 Alapterület m2

Induló éves bérleti díj (nettó ár)

Pályázati biztosíték

Megtekinthetőség a helyszínen

Kertész u. 2

6467/B/1

üzlet

18

622.720,-

155.680,-

2022.11.07.

10.00 -10.30 óra

Bajcsy-Zs. u. 17.

4930/2/A/2

üzlet

91

3.057.390,-

764.350,-

előre egyeztetett időpontban

Szent J. u. 10.

4911/4/A-1

üzlet

52

2.277.450,-

569.363,-

előre egyeztetett időpontban

Katona I. tér 7-9.

4870/1/A/33

üzlet

97

3.782.700,-

945.675,-

előre egyeztetett időpontban

Széchenyi u. 24

4865/A/1

üzletrész

36

1.149.600,-

287.400,-

előre egyeztetett időpontban

Bajcsy-Zs. u. 4.

4953/A/3

orvosi rendelő

47

1.750.176,-

437.544,-

2022.11.07.

10.00 -10.30 óra

Széchenyi u. 24.

4865/A/1

üzletrész

68

2.169.144,-

542.286,-

2022.11.07.

10.30 -11.00 óra

Hadnagy u. 5.

6415/B/1

üzlet

64

1.484.568,-

371.142,-

előre egyeztetett időpontban

A Bajcsy-Zs. u. 17., a Szent J. u. 10. és a Katona I. tér 7-9. szám alatti bérlemények jelenlegi bérlőjét EMJV Önkormányzata 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 23.§ (7) bekezdése alapján elő bérleti jog illeti meg, ezen ingatlan esetében a bérleti jogviszony kezdete 2023. január 01.

 

A Pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása nyilvános közzététel útján történik.

Közzététel módja: Városi Újság, Városi Televízió képújság, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája,  www.evatzrt.hu honlapon

 

Az eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz  EVAT Zrt.  Tanácsterem

 

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.

A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év,

Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2024. májusában kerül sor.

 

A licitlépcső: 10.000,- Ft.

A pályázati biztosítékot az eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.

Az üzletek a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthetőek a hirdetményben megjelölt időpontokban. 

Az üzlethelyiségek albérletbe nem adhatóak (önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 25.§). 

I. és II. körzetben a használtruha-kereskedés önkormányzati tulajdonú üzlethelységben nem folytatható. 

 

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül. 

 

Az ajánlatok bírálati szempontja: 

  • A legmagasabb összegű ajánlat

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:

  • Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
  • Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
  • A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:

  • személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
  • egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
  • ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
  • az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
  • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók módjára behajtható tartozása.

A nyílt versenyeztetés eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás