.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Számlamagyarázat távhőszámla értelmezéséhez

 

a 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10.§ - ában előírt tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk 2014. január 1-től az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényelőírásainak megfelelő számlaformátumot és számlatartalmat alkalmazza.

Jelen tájékoztató tartalmazza a távhőszámlákban található szakkifejezések magyarázatát, mellyel a számlák és mellékleteik értelmezéséhez kívánunk segítséget nyújtani. Amennyiben a számlával kapcsolatban további kérdése merül fel, ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre. Ügyfélszolgálataink elérhetősége a számla 2. oldalán található.

Felhasználó azonosító száma: a felhasználási hely (lakás, üzlethelyiség, stb.) azonosítására szolgáló 6 jegyű számsor.

Hőközpont azonosító: a felhasználási helyet ellátó hőközpont azonosítására szolgáló 8 jegyű számsor.

Fizetési határidő: amely napig a számla fizetendő összegének be kell érkeznie a Társasághoz (annak bankszámlájára, vagy pénztárában), ezt követően késve teljesítés esetén a Ptk. előírásai alapján késedelmi kamat kerül feszámításra.

Vevő (fizető) azonosító: a vevő (fizető) azonosítására szolgáló 11 jegyű számsor.

Fizetési mód: a számla pénzügyi rendezésének Felhasználó által választott módja, mely történhet

 • Csoportos beszedési megbízással, Ön megbízást ad a pénzintézetének, hogy automatikusan intézkedjen a távhőszolgáltatás számlájának határidőre történő kiegyenlítéséről.
 • Átutalási megbízással folyószámláról, Ön a számlavezető pénzintézeténél megbízást ad a távhőszolgáltatás számla fizetendő összegének átutalására az EVAT Zrt bankszámlájára. Az átutaláskor fel kell tüntetni a közlemény rovatába a számlán szereplő vevő azonosító számát és a számla sorszámát.
 • Készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk) segítségével a számlán feltüntetett határidőig a Magyar Posta fiókjaiban egyenlíti ki távhőszolgáltatás számláját.
 • Készpénzben, illetve bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálati irodák pénztárában.

Számla típusa: lehet részszámla vagy elszámoló számla

A részszámla a tárgyhavi alapdíjat és a hődíj részleteket tartalmazza. Hődíj esetében a távhőszolgáltató havonta, a megelőző elszámolási időszak fogyasztásából számított részletet (fűtési és vízmelegítési hődíj részlet) számláz.

Az elszámoló számla a hőközponti hőmennyiségmérő elszámolási időszaki kezdő és záró mérőállása alapján készül, a felhasználó fogyasztásának éves elszámolását tartalmazza. A hőenergia elszámolás során a távhőszolgáltató megállapítja az elszámolási időszakban leszámlázott hődíj részletek összegének és a felosztásból a díjfizetőre jutó hőenergia díjának különbözetét. Az elszámoló számla melléklete a hőenergia elszámolási értesítő.

Az elszámolási időszak fogyasztása részidőszakonként kerül feltüntetésre egységár vagy áfa kulcs tételek változása esetén.

Rezsicsökkentésből származó megtakarítások kimutatása. (Tájékoztató adatok, az összegek az Ön számlájából már előzetesen levonásra kerültek.)

 • Az aktuális időszakban milyen megtakarítást ért el 2012. november 1-i árakhoz viszonyítva.
 • Milyen fizetési kötelezettség terhelte volna rezsidíj csökkentése nélkül a számlán szereplő időszakban.
 • 2013. január 1-je óta mekkora megtakarítást ért el összesen.
   

Az egységárakat a többször módosított „A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet” tartalmazza.

Alapdíj: Az alapdíj éves díj, amelyet a lakossági felhasználónak és díjfizetőnek a használatában álló, fűthető helyiségek légtérfogata után havonta egyenlő részletekben kell megfizetni (mértékegysége: Ft/lm3/év).  A hőfogyasztás nagyságától független, akkor is meg kell fizetni, ha a felhasználó hőt nem vételez.

Hődíj: a hőközpontban mért távhő mennyiségéért fizetendő díj, a hőfogyasztás nagyságától függ (mértékegysége: Ft/GJ).

Méretlen időszaki fogyasztás: méretlen időszak a hőmennyiségmérő meghibásodása, továbbá a hitelesítés miatt fordulhat elő. Ezen időtartam alatt a szolgáltatott illetve vételezett távhő mennyiségét - egyéb megállapodás hiányában - az alábbiak szerint kell megállapítani:

 • csak fűtési célú vételezés esetén az előző év hasonló időszakának, annak hiányában a méretlen időszakot megelőző hónap mért fogyasztása alapján, figyelembe véve a külső hőmérsékletre és a fűtött napok számára vonatkozó korrekciót,
 • csak melegvíz célú vételezés esetén az előző év hasonló időszakának mért fogyasztása alapján,
 • együttes, fűtési és melegvíz célú vételezés esetén az előző két pontban leírt eljárást kell egymástól függetlenül alkalmazni és a részeredményeket össze kell adni.

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenleg a számla kibocsátásakor: a díjfizető adott felhasználási helyre nyilvántartott folyószámla egyenlege a számlakibocsátáskor, amely az aktuális számlaértéket nem tartalmazza. Megmutatja, hogy az adott fogyasztási helyen fennáll-e tartozás vagy túlfizetés. Amennyiben tartozása van, egyenlege pozitív, amennyiben túlfizetése van, egyenlege negatív előjellel jelenik meg.

Az éves elszámoló számla mellékletének értelmezéséhez:

Épület (hőfogadó) szintű fűtési célú hőfogyasztás: a szolgáltatott távhő elszámolásának alapja a szolgáltatói hőközpontban hitelesen mért hőmennyiség, a hőfogadó állomáson elhelyezett hőmennyiségmérő a szolgáltatói hőközpontban lévő hőmennyiségmérő költségmegosztója.

Lakás helyiség fűtési hőfogyasztása a teljes időszakra (felhasználótól származó adat): abban az esetben, ha az épületben felhasznált fűtési hőmennyiség és díjának épületrészenkénti, illetőleg lakásonkénti megosztása fűtési költségmegosztók alapján történik, akkor a költségmegosztás (díjszétosztási arányok meghatározása) a felhasználó feladata. A költségosztási eredményeket a közösség megbízottja adja meg a távhőszolgáltatónak a közüzemi szerződésben foglaltak szerint.

Díjfizető melegvíz fogyasztása (felhasználótól származó adat): az épületben felhasznált vízfelmelegítési-szolgáltatási hőmennyiség a díjfizetők melegvíz fogyasztása szerint oszlik meg a díjfizetők között. A melegvíz fogyasztási adatokat (m3) ugyancsak a közösség megbízottja adja meg a távhőszolgáltatónak a közüzemi szerződésben foglaltak szerint.

A közösség képviselőjétől származó fogyasztási adatokat a távhőszolgáltató sem fűtés, sem melegvíz esetén nem ellenőrzi, nem módosíthatja, azok helyességéért felelősséget nem vállal.

Hőfok korrekció: egy olyan szorzószám, mellyel a következő hőenergia elszámolási időszakra szóló fűtési hődíj részlet kerül meghatározásra.

A következő hőenergia elszámolási időszakra szóló fűtési hődíj részletet az elmúlt hőenergia elszámolási időszak fogyasztásából kell meghatározni, figyelembe véve az elmúlt fűtési időszak (tél) átlagos hőmérsékletének eltérését a sok éves átlagtól. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt fűtési időszak tényleges fűtési célú hőfogyasztását át kell számolni egy átlagos hőmérsékletű fűtési időszakra. Amennyiben az elmúlt fűtési időszak az átlagosnál hidegebb volt, a hőfok korrekció értéke egynél kisebb, ha melegebb volt, akkor egynél nagyobb szám.

EVAT Egri Vagyonkezelő- és Távfűtő Zrt.

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás