.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.evatzrt@evatzrt.hu

Aktuális

Ingatlan bérbeadás - Kistályai u. 18.

Az EVAT Zrt. 2023. szeptember 28.-án 9.30 órakor
nyílt versenyeztetés útján bérbe kívánja adni a tulajdonát képező
alábbi ingatlanrészt

Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3. sz. EVAT Zrt. Tanácsterem

Eredményhirdetés helye és ideje: a nyílt versenyeztetési eljárás eredménye azonnal kihirdetésre kerül.

Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 30 munkanap.

A bérleti jogviszony időtartama: a bérleti jogviszony kezdetétől számított 5 év.

Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%-val emelkedik. Első emelésre 2024. májusában kerül sor.

A licitlépcső: 10.000,- Ft.

A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a kezelőnél marad. Az ingatlanrész leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár, amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
A helyiség a nyílt versenyeztetési eljárás előtt megtekinthető az 511-731-es számon egyeztetett időpontokban.

A konyha és büfé üresen kerül bérbeadásra. Az épületrész villany- és gázhálózatának kialakítására a bérlővel együttműködve, igényeinek megfelelően kerül sor.
Bérbeadó lehetőséget biztosít az értéknövelő beruházások bérleti díjba történő beszámítására Eger MJV Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2022 (XI.25) önkormányzati rendeletének 21. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján az EVAT Zrt. Igazgatósága által elfogadott előzetes költségvetés alapján.
Az ingatlanrész albérletbe nem adható.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat.
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
▪ Az ajánlattevő az eljárás megkezdését követően visszalép
▪ Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
▪ A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Az eljáráson résztvevő az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
▪ személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum,
▪ egyéni vállalkozó esetében a regisztrációról szóló igazolás vagy igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű másolatban,
▪ ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt az eljárásban, akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazása,
▪ az Nvt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat
▪ EVAT Zrt felé nincs díj tartozása.

A nyílt versenyeztetés eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon.

Jelen hirdetmény nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

EVAT Zrt. Igazgatósága

 

 

 

Fűtőmű

.3300 Eger, Malomárok u. 28.
.36 536-266
.36 536-277
.futes@evatzrt.hu


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Nyomtatás

Kapcsolat

.3300 Eger, Zalár u. 1-3.
.36 511-777
.36 516-017
Nyomtatás